toegang verlenen (1/2)

SpotlerAutomate

Authenticatie toestaan

Om SpotlerAutomate te gebruiken in uw Microsoft 365 omgeving (Active Directory) dient er goedkeuring verlengd te worden aan de App om zich te authentiseren.

De goedkeuring moet uitgevoerd worden door een Microsoft 365 beheerder die rechten heeft om een App goed te keuren voor authenticatie in uw omgeving (Active Directory).

Een Microsoft 365 beheerder kan de app goedkeuren door op de onderstaande knop te klikken.

Na het klikken moet u inloggen en vervolgens de gevraagde permissions goed te keuren voor uw organisatie.

Wat gebeurt er op de achtergrond?

Authenticatie vindt plaats via server-naar-server-verificatie (S2S) voor een veilige verbinding tussen uw omgeving en SpotlerAutomate.

Met authenticatie heeft SpotlerAutomate nog geen toegang tot uw Dynamics 365 omgeving. Hiervoor is apart autorisatie nodig door een Dynamics 365 beheerder (zie ook volgende stap).

Een Microsoft 365 beheerder kan ten alle tijde de toestemming van authenticatie weer intrekken.

Wat is SpotlerAutomate?

SpotlerAutomate wisselt contactgegevens uit tussen Microsoft Dynamics 365 CRM en Spotler. Alle contactdata worden moeiteloos gesynchroniseerd. Het werken met losse export- en importlijsten is hiermee verleden tijd. Dit scheelt tijd en voorkomt fouten.

SpotlerAutomate is een product van AutomateValue.